Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 715
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 715
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)
2563-12-25

IRPC เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020

กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด  “Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG” เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก ซึ่งกลุ่ม ปตท. ยังคงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ พร้อมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันของกลุ่ม ปตท.

ในปีนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ของกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียให้มั่นใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล

งาน PTT Group CG Day ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual Conference) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลก ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ยังคงต้องขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรและการพัฒนาธุรกิจ (Partnership and Platform) การผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญ การนำนวัตกรรมและดิจิทัลในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Technology for All) และที่สำคัญคือ การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Transparency & Sustainability)

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 12 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 บริษัท ประกอบด้วย PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC, GPSC  และ OR รวมทั้งได้เชิญตัวแทนเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น  ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น

อ่าน 719 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo