2562-12-9

IRPC ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาขน) ร่วมกับพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

ไออาร์พีซี ร่วมกิจกรรมต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพันธะสัญญา UNGC 4 ด้าน (แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน) ที่ ไออาร์พีซี ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2554 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

อ่าน 126 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo