Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 693
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 693
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)
2563-04-1

IRPC ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.อุดรธานี จัด “พิธีเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร”

     IRPC ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดอุดรธานี โดยจัด “พิธีเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับ คนพิการ” และส่งมอบอ่างเก็บน้ำ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา คนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี บ้านศรีวัฒนา ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเดินหน้าผลักดันโครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” ต้นแบบบริหารจัดการน้ำชุมชน มุ่งเน้นการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยนำประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง มาช่วย แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

     สำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่ IRPC ได้ดำเนินโครงการสร้างอาชีพคนพิการ มาตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันได้เปิดให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการเข้ามาประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ แต่ทางศูนย์ฯ ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทำให้คนพิการต้องหยุดทำงานและ ขาดรายได้เลี้ยงชีพ IRPC จึงได้นำนวัตกรรม องค์ความรู้ รวมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง มาช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ

โครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” ณ ศูนย์ส่งเสริมคนพิการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ได้แก่ การขุดลอกและ ขยายอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน 2 อ่าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 4.6 KW พร้อมก่อสร้างอาคารเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ การติดตั้งแทงค์เก็บน้ำบนดิน จำนวน 12 แทงค์ เพื่อกระจายน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการและสร้าง ทางลาด ตามแบบมาตรฐานอารยสถาปัตย์ ฯลฯ เพื่อให้ศูนย์ฯ มีน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาลผลิต ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ

อ่าน 132 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo