อาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room)

อาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room)

อาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room) เป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service คิดค้นและออกแบบโดยทีมวิศวกร IRPC (ร่วมกับบุคลากรทางการแทพย์โรงพยาบาลระยอง) ประกอบด้วยห้องแรงดันบวก และห้องแรงดันลบ (ห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure) ซึ่งอากาศในห้องแรงดันลบ ถูกทำให้มีความดันต่ำกว่า จึงไม่ไหลออกจากห้อง เมื่อมีการเปิด-ปิดประตู ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บริเวณอื่นในระหว่างการตรวจรักษา เพราะตามปกติ อากาศจะไหลจากพื้นที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปสู่พื้นที่ที่มีความดันอากาศต่ำกว่า อาคารตรวจคัดกรองโรคมีขนาด 5 x 16 x 2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ประกอบด้วย

  1. ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งแพทย์เป็น ห้องแรงดันบวก และฝั่งผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ 3 ห้อง
  2. ห้องงานเวชระเบียนแรงดันบวก 1 ห้อง
  3. ห้องจ่ายยาแรงดันบวก 1 ห้อง
  4. พื้นที่พักรอพร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo