ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2560-11-28
IRPC คว้า 2 รางวัล SET Awards 2017
2560-09-26
IRPC พร้อมขับเคลื่อนอุตฯ ปิ โตรเคมีและเศรษฐกิจของประเทศ
2560-09-19
กรุงศรีและไออาร์พีซี ประกาศความสำเร็จในการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านนวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger
2560-09-12
IRPC – สวพ. FM 91 เปิ ดตัวโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต”
2560-09-2
IRPC ร่วมสืบสานประเพณี “ทอดผ้าป่าทางทะเล” ตามวิถีชาวปากนํ้า จ.ชุมพร
2560-08-30
IRPC นำพลาสติกคุณภาพร่วมพัฒนาชิ้นส่วนหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง
2560-04-8
IRPC นำขบวนรถประดับไฟฟ้า (Electric Float) ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สีเขียวรักษ์โลก” ร่วมงาน “Amazing Songkran 2017 มหัศจรรย์วันสงกรานต์” ของ ททท.
2560-03-30
IRPC ซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนใกล้แล้วเสร็จ
2560-02-6
ไออาร์พีซี รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.
2560-02-1
ไออาร์พีซี เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติงานหยุดซ่อมบำรุงตามแผน
2560-01-20
IRPC หยุดซ่อมบำรุงตามแผน (Major Turnaround)
2560-01-13
IRPC มอบท่อส่งนํ้าและเครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าให้กับชุมชน
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo