Notice: Undefined index: 04 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 365
2566-04-5

IRPC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ e-Meeting

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “IRPC”  ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์  ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย  โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงนำเสนอวาระสำคัญเพื่อการพิจารณาอนุมัติ ของผู้ถือหุ้น อาทิ การจ่ายเงินปันผลประจำปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นต้น

การประชุมในครั้งนี้  มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 393 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,555,012,093 หุ้น หรือร้อยละ 56.55 โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อใช้ในการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ได้จัดประชุมตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meeting) ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  รวมถึง โครงการ “Care the Bear” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในการจัดการประชุม ให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์  (Carbon Neutral Event) อีกด้วย


ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน