Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)
2564-02-27

IRPC ประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าสูงขยายผลต่อยอดไปสู่ธุรกิจปลายน้ำ รุกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ตอบโจทย์ Smart Material & Smart Energy เช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ IRPC ได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ 3 S ได้แก่ Strengthening the core การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก ได้แก่ แผนการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน IRPC 4.0 เป็นการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ Striving the growth ขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty) เดินหน้าขยายธุรกิจด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรสู่ปิโตรเคมีปลายน้ำ ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น Sustaining the future การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และสังคมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในองค์กรอย่างครบวงจรและการสร้างคุณค่าให้กับสังคม (Creating Social Value) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สร้างห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2564

การดำเนินธุรกิจของ IRPC จะเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย แต่การปรับตัวด้วยกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรม ทำให้ IRPC ได้เห็นโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุควิถีใหม่ พร้อมการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิด ดุลยภาพกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ IRPC เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

อ่าน 2170 ครั้ง
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo