คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี)
 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น)

 

อำนาจและหน้าที่ตามกฎบัตร

 1. กำ หนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มีการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 3. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อ/ ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
 4. กำกับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง
 5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร
 7. กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อน เชิงเทคนิคสูงมีภาระผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
 8. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน