ธุรกิจ IRPC

"ไออาร์พีซี"พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ย่านชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าในจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ กว่า 10,000 ไร่ ประกอบด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจปิโตรเคมี

POLIMAXX คือ ตราสินค้า(Brand) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจรรายแรกในเอเซียอาคเนย์
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

ประกอบไปด้วย ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

สนใจเกี่ยวกับธุรกิจ IRPC เพิ่มเติมหรือไม่?

ติดต่อเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo