ธุรกิจปิโตรเลียม

ดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจปิโตรเคมี

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ธุรกิจของ IRPC

ธุรกิจ IRPC

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ย่านชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าในจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ กว่า 10,000 ไร่ ประกอบด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

นวัตกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์

IRPC Public Company Limited
ตัวย่อหุ้น:IRPC
ราคาล่าสุด:
3.36
สกุลเงิน:THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):149,863,000
เปลี่ยนแปลง:-
% เปลี่ยนแปลง:-%
ราคาเฉลี่ย:0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน:3.34 - 3.44
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:3.14 - 6.20
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2563 16:36
ราคาน้ำมัน
รายงานประจำปี
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.