ธุรกิจปิโตรเลียม

ดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจปิโตรเคมี

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ธุรกิจของ IRPC

ธุรกิจ IRPC

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ย่านชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าในจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ กว่า 10,000 ไร่ ประกอบด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

นวัตกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์

IRPC Public Company Limited
ตัวย่อหุ้น:IRPC
ราคาล่าสุด:
2.86
สกุลเงิน:THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):104,350,900
เปลี่ยนแปลง:  -0.04
% เปลี่ยนแปลง:  -1.38%
ราคาเฉลี่ย:0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน:2.84 - 2.92
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:2.82 - 6.20
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:17
ราคาน้ำมัน
รายงานประจำปี
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.