IRPC - การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

IRPC sustainable business philosophy aims to develop business growth, coupled with the preservation of natural resources and environments

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ IRPC

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในองค์กร ไออาร์พีซี จึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ โดยเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้เกิดค่านิยมไออาร์พีซีที่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในปี 2564 ขอบเขตของงานกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความยั่งยืน อยู่ในขอบเขตของฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ขึ้นตรงกับสายกลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร (Corporate Strategy, Planning, and Business Development) เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นระดับกลยุทธ์องค์กร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการกลยุทย์ด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี ได้ริเริ่มนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ณ ปี 2558 โดยในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทุกประเทศ ที่ไออาร์พีซีเข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังสอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. เศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานสากล ไออาร์พีซี ใช้นโยบายดังกล่าวในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เป็นไปตามกลยุทย์ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศตามระบบบริหารจัดการการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS)

กระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทย์องค์กร โดยไออาร์พีซี ได้บริหารจัดการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการสำรวจความคิดเห็น และผนวกกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงจัดระบบข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยตามหลักการการรายงาน GRI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการสื่อสารนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนและแนวปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน และปฏิบัติตามกรอบดำเนินการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework) และระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อการกำกับดูแลที่ดี สิทธิมนุษยชน พนักงาน ส่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มิติด้านเศรษฐกิจ

IRPC sustainable business philosophy aims to develop business growth, coupled with the preservation of natural resources and environments


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\page-sustain.php on line 113

IRPC sustainable business philosophy aims to develop business growth, coupled with the preservation of natural resources and environments and to establish relationships and enhance living quality of the communities. In 2014, IRPC established a sustainability management office to take responsibility for the company’s sustainability management strategy that encompasses economic, social, and environmental aspects. IRPC’s sustainability management policy has been prepared based on the environmental management policy, which was announced in 2009, to align with PTT Group sustainability management framework, sufficient economy framework, and other international standards. The policy drives each business function to operate in line with the company’s sustainability strategy to achieve the target of being “Excellence” according to the Operational Excellence Management System (OEMS).

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

IRPC sustainable business philosophy aims to develop business growth

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน