News&Events

IRPC จับมือ กฟผ. ร่วมผลักดันงานวิจัยจากผลพลอยได้ของเหมืองแม่เมาะ สู่สารสกัดที่มีคุณประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานเชื้อเพลิง และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง สายงานเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด และ คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ต่อยอด ผลักดันนวัตกรรม พัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมจนนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสารสกัด Humic acid / Fulvic acid และ Humin จาก Leonardite  สำหรับงานด้านการเกษตร […]

2023-11-7

IRPC ผนึก ปตท. และ บุญรอดฯ พัฒนานวัตกรรม ผลิตวัสดุหมุนเวียนในสายการผลิต ลดใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  คุณประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมต่อยอดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (Returnable Equipment) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการนำร่องรีไซเคิลพลาสติกผ่านผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างลังน้ำและโซดาขวดเปลี่ยน ผลิตจาก rPET และ rHDPE พาเลท (Pallet) ผลิตจาก rHDPE และกากมอลต์  โครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ IRPC ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรอย่างสูงสุด โดยบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว ประเภทใช้ครั้งเดียวสู่ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ผ่านผลิตภัณฑ์แบรนด์ “POLIMAXX” สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในกลุ่มรีไซเคิลและพลาสติกที่มีพืชเป็นส่วนผสมหลักในการผลิต […]

2023-11-1

IRPC ผนึก เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท รุกศึกษาธุรกิจโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Hospital & Wellness center) จ.ระยอง

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณประนาช โกศายานนท์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล  ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด และ นายแพทย์พณะ จันทรกมล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมลงนามบันทึก ความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ โดยมี คุณสุรงค์ บูลกุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมแสดงความยินดี  เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและพัฒนาธุรกิจศูนย์พักและฟื้นฟูสุขภาพ (Hospital & Wellness center) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.ระยอง และจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาผ่านสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูง ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังในการขยายธุรกิจ  โดยการนำความเป็นเลิศทางการแพทย์และการบริการครบวงจร ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศของเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท เพื่อก่อตั้งบนทำเลที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC ของไออาร์พีซี จ.ระยอง ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รวมถึง 2 […]

2023-10-9

IRPC รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

กลุ่มโรงงาน ไออาร์พีซี รับโล่เกียรติคุณ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor)  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 6 โรงงาน ได้แก่ 1. โรงงานผลิตผงและเม็ดพลาสติกอะคิโลไนไตล สไตรีน บิวตาไดอีน  2. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic  3. โรงงานผลิตเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์  4. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส  5. โรงงานผลิตพีทีเค คะตะลิสต์  6. โรงงานผลิตน้ำประปาไอพี และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 2 โรงงาน ได้แก่ 1. โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 1 และ 2  2. โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 3  โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) […]


Notice: Undefined index: 09 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 378
2023-09-29

IRPC ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566  คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  และในช่วงบ่าย บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลังน้ำมันไออาร์พีซี อยุธยา โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คลังน้ำมันฯ ให้การต้อนรับ และร่วมทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ณ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา การเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ จากผู้บริหารของ IRPC รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจ และความเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันของผู้ถือหุ้น อีกด้วย


Notice: Undefined index: 09 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 378
2023-09-27

A leading integrated Petroleum and Petrochemical Company

Video

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save