ธุรกิจปิโตรเลียม

ดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่ง เช่น สถานีบริการปั๊มน้ำมัน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ และกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ (ผู้ค้ามาตรา 7) การขายผ่านช่องทางนี้ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมลูกค้าทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยจำหน่ายทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo