News&Events

กลุ่ม ปตท. นำร่องศึกษา CCS Hub Model ปักหมุด Net Zero

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร ไออาร์พีซี พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) หรือ CCS Hub Model กลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องพลังไทย ปตท. สำนักงานใหญ่ […]

2022-06-1

IRPC เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น”

คุณชวลิต ทิพพาวนิช CEO IRPC  คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คุณบุญชื่น โพธิ์แก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ เจ้าของสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น”  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ผู้บริหาร IRPC ร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรของ IRPC เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ เช่น คลินิกหมอดิน ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ให้บริการตรวจสอบคุณภาพของดิน และฟื้นฟูสภาพดิน  การนำนวัตกรรมปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ “ปุ๋ยหมีขาว” มาใช้เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งได้ออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนโซลาร์ลอยน้ำ ขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในการเพาะปลูก โดยทุ่นโซลาร์ลอยน้ำผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE สีเทาจะช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์ได้ถึง 5-8 องศา ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี ทุ่นยังมีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุใช้งานยาวนานถึง […]

2022-05-23

กลุ่มปตท. รวมพลังเปิดตัว โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” กับกิจกรรม PTT Virtual Run

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ปธบ. ปตท. คุณชวลิต ทิพพาวนิช CEO IRPC และ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมพนักงานกลุ่ม ปตท. นำร่องเปิดกิจกรรม PTT VIrtual Run เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิ่งสะสมระยะทาง ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ให้แก่เยาวชนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จำนวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ก่อนเชิญชวนประชาชนเริ่มเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง โดย 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท ซึ่งสามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้ 1 คน กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงพลังของผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ ช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ด้วยเชื่อมั่นว่าหากเด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

2022-05-12

IRPC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2022

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดและสนับสนุน กิจกรรมเดิน-วิ่ง  OLYMPIC DAY 2022 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 กิจกรรมเดิน-วิ่ง  OLYMPIC DAY 2022 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกําลังกายตามนโยบายโอลิมปิกสากล ลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนเน้นย้ำความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา YOUTH OLYMPIC 2030

2022-04-30

IRPC – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี คุณอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส บริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี  และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาส่งเสริม ต่อยอด ผลักดันนวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงาน ผู้บริหาร นักวิจัย ของศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี  และพาณิชยกิจและการตลาด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ออกสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกันอีกด้วย  

2022-04-28

IRPCT ร่วมกับ ARUN PLUS ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ดร. ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT และ คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณพลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะชั้นสูงในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านการจัดศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอน ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคีที่เป็นเลิศตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาทุน และสามารถพัฒนาศักยภาพในการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการของ กลุ่ม ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ARUN PLUS โดยความร่วมมือในระยะแรกเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน EV เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทด้าน EV ของ กลุ่ม ปตท. ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน เช่น on-ion EV Charging Station หรือ Swap & Go สถานีบริการเปลี่ยนสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์แบบไม่ต้องรอชาร์จ รวมถึงโรงงานผลิต EV ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ARUN PLUS และ […]

2022-03-28

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    Always Active

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

Save