News&Events

IRPC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567  คุณกฤษณ์ อิ่มแสง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน  จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี คุณเลอศักดิ์  ทองร่วง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ  พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความยินดี ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า IRPC  มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ มีการบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พยายามให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่มีการสูญเสียใด ๆ เลย ในกระบวนการผลิต ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่มในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ


Notice: Undefined index: 02 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 378
2024-02-12

IRPC เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  คุณสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าว “วิสัยทัศน์ผู้นำ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero”  และได้มอบหมายให้ คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน ไออาร์พีซี เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) โดยใช้แพลตฟอร์มที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO พัฒนาขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน CFO ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรองรับการทวนสอบโดย ผู้ทวนสอบข้อมูล (Verifier) บนแพลตฟอร์มได้ และ TGO สามารถตรวจสอบและสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับองค์กรผู้รายงานและหน่วยงานทวนสอบในทุกขั้นตอน ผ่านระบบแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น […]


Notice: Undefined index: 02 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 378
2024-02-8

IRPC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567   คุณสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรป เพื่อรับมือมาตรการ CBAM”  เร่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ กระแสไฟฟ้า ปุ๋ย อลูมิเนียม กระดาษ เซรามิก แก้ว พลาสติก ไฮโดรเจน และเคมีภัณฑ์ ให้สามารถรับมือกับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) โดยทดลองใช้แพลตฟอร์มในการประเมินค่า Embedded Emissions ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการประเมินและใช้ประกอบการรายงานให้กับสหภาพยุโรป รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  โดยมี คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ […]


Notice: Undefined index: 02 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 378
2024-02-5

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567  คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมพนักงานเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิขาเทียมฯ ณ มูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นอกจากนั้น คุณอนุชาและคณะได้เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศ ให้บริการด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม IRPC ได้ดำเนินโครงการขาเทียม ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยบริจาคเม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้เป็นวัสดุในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาด จนถึงปัจจุบันมีขาเทียมที่ผลิตให้แก่คนพิการ โดยใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ IRPC ทั้งสิ้น จำนวน […]


Notice: Undefined index: 01 in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\functions.php on line 378
2024-01-29

IRPC ลุยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาด มาตรฐานยูโร 5 ประเดิมขายล็อตแรก 25 ธันวาคม นี้

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการส่งมอบการขายน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดมาตรฐานยูโร 5 ล็อตแรก นับเป็นโอกาสดีที่ IRPC สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดดีเซลกำมะถันต่ำ ตามมาตรฐานยูโร 5 ที่มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณกำมะถันต่ำกว่า 10 PPM ช่วยลดการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของไนโตรเจน ลดเขม่าจากการเผาไหม้ที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาป ซึ่งช่วยลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5  ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 พร้อมตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ (Low Sulfur Diesel) ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  ที่มีความต้องการสูง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2023-12-25

IRPC จับมือ ส.อ.ท. ดันธุรกิจนวัตกรรม

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สตาร์ทอัพและ SMEs ไทย โดยจะเชื่อมต่อธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเข้ากับ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในเครือข่ายสมาชิกที่ประกอบด้วย 46 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 11 คลัสเตอร์ ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่ต้องการนวัตกรรม เข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง Passion ชั้น 8 ส.อ.ท. กรุงเทพฯ IRPC ตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมอนาคตที่เป็น New S-Curve ของโลกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจและแนวคิดนวัตกรรม รวมทั้งการร่วมมือและสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้นวัตกรรมสามารถผลิตและออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้

2023-12-13

IRPC ร่วมประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7

คุณธวัชชัย ชัยปราโมทย์ ผู้จัดการอาวุโส กำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7 ภายใต้ประเด็น “เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน” จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนมุมมองการเติบโตทางเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้พัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างมีความรับผิดชอบในการดูแลสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ (Corporate Digital Responsibility)

2023-12-12

IRPC ร่วมกับ 3 บริษัทชั้นนำ เพิ่มทุน VISUP นำงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ต่อยอดธุรกิจ New s-curve ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech)

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และประธานกรรมการ บริษัท วิสอัพ จำกัด (VISUP)  ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด        ประกาศร่วมทุนใน VISUP เพื่อสนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และนำงานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ VISUP ก่อตั้งโดยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นหน่วยงานด้านการบ่มเพาะและลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น  ด้านธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึก (Deeptech startup) ด้วยพันธกิจในการลงทุนและผลักดันงานวิจัยเชิงลึกจากมหาวิทยาลัยให้ออกสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ เน้นเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง […]

2023-12-8

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save