ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงาน ปิโตรเคมีขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP, UHMW-PE) ด้วยกำลังการผลิต 931,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, PS, EPS) ด้วยกำลังการผลิตรวม 383,000 ตันต่อปี เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า POLIMAXX นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนไป ด้วยการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ Paralene ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมจากธรรมชาติ Recycled Compound Resin เม็ดพลาสติกผสมรีไซเคิล Acetylene Black for Li-on Battery (Pim-L, Pim-AL) เป็นต้น รวมถึงมีการริเริ่มโครงการ Eco Solution การบริหารจัดการทั้งห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก แบบClosed Loop ซึ่งหมายถึงกระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพไม่ทำให้ขยะพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกนอกระบบไปเป็นภาระแก่ชุมชนและสังคม

โอเลฟินส์

โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิต เม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน (PP) บริษัทฯ มีกําลังการผลิตเอทิลีน 433,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 732,000 ตันต่อปี และบิวทาไดอีน 56,000 ตันต่อปี โอเลฟินส์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานโอเลฟินส์ ได้แก่ อะเซททิลีนแบล็ค (Acetylene Black) มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีดํา มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความบริสุทธิ์และการนําไฟฟ้าสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไฟฉาย ไปจนถึงลิเธียม ไอออนแบตเตอรี่ ที่ใช้ในงานอิเล็คทรอนิคส์และรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเป็นสารเติมแต่ง เพิ่มคุณสมบัติการนําไฟฟ้าในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และยาง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตอะเซทิลีนแบล็ค 4,000 ตันต่อปี

อะโรเมติกส์

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์หรือ BTX ประกอบด้วย เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตอะโรเมติกส์ 367,000 ตันต่อปี อะโรเมติกส์ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบ สําหรับโรงงานในเครือของบริษัทฯ และจําหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ

โพลิเมอร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ หรือเม็ดพลาสติกภายใต้ เครื่องหมายการค้า “POLIMAXX” ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ขั้นปลาย สามารถนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) ได้แก่ HDPE, PP และกลุ่มสไตรีนิคส์ (Styrenics) ได้แก่ ABS, PS, EPS เม็ดพลาสติกที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามลักษณะของการนําไปใช้งาน

โพลิเอทิลีน

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เม็ดพลาสติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีการคอมพาวด์ในสายการผลิต (In-line Compound) ใช้สําหรับงาน ผลิตท่อ (Pipe Extrusion) เช่น ท่อส่งน้ําประปา ท่อร้อยสายไฟ รวมไปถึงท่อน้ำทิ้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาเกรดที่ใช้ในงานทุ่นสําหรับ Solar Floating ซึ่งต้องการคุณสมบัติในด้านการทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

โพลิโพรพิลีน

 เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP) เม็ดพลาสติก PP เป็นเม็ดพลาสติกที่มีการใช้กันมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเม็ดพลาสติก PP ของบริษัทฯ นั้นมีทั้งประเภท PP Homopolymer, PP Block Copolymer ที่เพิ่มคุณสมบัติการทนแรงกระแทก และ PP Random Copolymer ที่มีความใสเป็นพิเศษ รวมถึง PP Compound ซึ่งสามารถเพิ่มสารเติมแต่ง หรือสีได้ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม

Acrylonitrile-Butadiene- Styrene (ABS)

ABS ของบริษัทฯ มีหลากหลายเกรดให้คุณสมบัติเด่นที่ แตกต่างกันไป เช่นการทนแรงกระแทกได้ดี (High Impact & Super High Impact) มีความมันเงาที่ผิว (High Gloss) ทนความร้อน (High Heat) เป็นต้น สามารถน์ ด้วยวิธีการฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) และวิธีการรีด เป็นแผ่น (Extrusion) นิยมนําไปใช้ในงานที่ต้องการความคงทน สวยงาม และมันเงา เช่น ชิ้นงานส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งภายในและภายนอก เครื่องใช้ในครัวเรือน และสุขภัณฑ์ และของเล่นเด็ก เนื่องจาก ABS มีคุณสมบัติด้าน ความแข็งแรง ทนทาน ทนความร้อน ทนต่อแรงกระแทกสูง มีการเกาะติดของสีที่ดี สามารถซุบโลหะได้ ทนต่อสารเคมีและ ตัวทําละลายจําพวกทินเนอร์ ทั้งยังให้ความมันเงา และสามารถ ผสมสีได้สีสันสดใส

Acrylonitrile Styrene (SAN)

SAN หรือ AS เป็นเม็ดพลาสติกที่ให้คุณสมบัติความใส ความ แข็ง ความแกร่ง ความเหนียว การทนความร้อน และทนสาร เคมีได้ดีกว่า PS นิยมนําไปใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น เลนส์ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยวในบางส่วน เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภาชนะใส่ของ และงานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ใบพัดพัดลม เครื่องปั่นน้ําผลไม้ เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติ ให้ความมันเงา ความคงรูปสูง การทนความร้อนและสารเคมี ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนต่อแรงเฉือนได้ดี

Polystyrene (PS)

PS ของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามคุณสมบัติได้เป็น 2 ประเภท คือ GPPS (General Purpose Polystyrene) ให้ความใสมาก มีความแข็งและความสามารถในการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานง่าย แต่ ทนแรงกระแทกได้น้อย (Low Impact Strength) จึงนิยมใช้ กับชิ้นงานที่เน้นความใสมาก ๆ และต้องการความทรงรูปสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ชั้นวางของในตู้เย็น เครื่องใช้ใน ครัวเรือน เป็นต้น HIPs (High Impact Polystyrene) สามารถ ทนแรงกระแทกได้มากกว่า GPPS เนื่องจากมีสาร Butadiene Rubber โดยเม็ด Ps ทั้ง 2 ประเภท สามารถนําไปใช้ในการ ผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) และวิธี การรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion)

Expandable Polystyrene (EPS)

เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS) EPS ของบริษัทฯ ใช้สไตรีนมอนอเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และ ใช้แก๊สเพนเทน (Pentane) เป็นสารทําให้พองตัว (Blowing Agent) ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีการใช้สาร CFC ซึ่งทําลายชั้น บรรยากาศโอโซน เม็ดพลาสติก EPS สามารถนําไปใช้งาน ดังนี้ 

  • งาน Packaging ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในงานบรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น 
  • งาน Block ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนในห้องเย็นสําหรับงานประมง งานก่อสร้าง ทําให้ประหยัดการใช้พลังงานใน การทําความเย็น และลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมถึง งานประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน